Hällsboskolan för elever med språkstörning invigs i Stockholm

Hällsboskolan invigs imorgon i Stockholm. Hällsboskolan är en statlig specialskola för elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 10. Tidigare låg skolan i Sigtuna men har nu flyttat till Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm. Hällsboskolan tar emot elever från hela landet och är utformad för att ge elever med grav språkstörning goda förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas som individer.

Länk till Hällsboskolans pressmeddelande

hällsboskolan l 600x373