FN kritisk när det gäller barn med funktionsnedsättningar

Handikappförbunden välkomnar rapporten från FN:s barnrättskommitté som uttrycker stark oro på flera punkter vad gäller barn med funktionsnedsättningar. Kommittén uppmanar Sverige att anamma ett människorättsligt förhållningssätt när det gäller funktionsnedsättningar och agera på flera områden bland annat när det gäller skola och delaktighet.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden

logotype FN 600x399