Afasi i Modern Psykologi

Modern Psykologi (9-10/2022) uppmärksammar afasi i sitt specialnummer om hjärnan. Afasiförbundets medlem Fredrik Sandman och Mathilda Cederlund som arbetar på Afasicenter i Stockholm, intervjuas om att leva med afasi.

Modern Psykologi (9-10/2022) uppmärksammar afasi i sitt specialnummer om hjärnan. Afasiförbundets medlem Fredrik Sandman och Mathilda Cederlund som arbetar på Afasicenter i Stockholm, intervjuas om att leva med afasi. Afasiforskarna Ingrid Henriksson vid Göteborgs universitet och Camilla Olsson vid Uppsala universitet intervjuas om vad afasi innebär, om att läsa och skriva med afasi, om psykisk ohälsa och digital delaktighet.

Afasiförbundet/Talknuten debatterar i UNT om elever med funktionsnedsättning i skolan tillsammans med flera förbund inom Funktionsrätt Sverige.

Vi känner oro för de akutskolor som regeringen nu vill upprätta – är det elever med funktionsnedsättning som ska förpassas dit? Vi känner också oro för den lågkonjuktur som i många kommuner leder till att man minskar stödet till elever med funktionsnedsättning. 

Vi påminner om den kritik som FN:s Barnrättkommitté gav Sverige tidigare i år där de  rekommenderar Sverige är att säkerställa en inkluderande utbildning för alla barn med funktionsnedsättning bland annat individuellt stöd till elever och genom speciallärare i klasserna.   

#respektförrättigheter #dld  

Länk till debattartikeln i UNT