Upprop mot digital diskriminering

Afasiförbundet deltar i ett upprop mot den digitala diskrimineringen. Alla måste ges tillgång till statligt godkända alternativ till de tjänster som kräver e-legitimation.

Upprop mot den digitala diskrimineringen – låt användare välja den e-legitimation som passar dem.

Var tionde invånare i Sverige lever i ett digitalt utanförskap. De kan inte få ett så kallat BankID och är utestängda från över 6 000 tjänster som de har medborgerlig rättighet att kunna få.

Afasiförbundet stödjer uppropet om att alla tjänster som kräver e-legitimation ska erbjuda ALLA statligt godkända alternativ.

Läs mer på Freja eID webbplats