Kvalitetsdialoger viktiga för likvärdigheten

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för elever med funktionsnedsättningar. Nu står satsningen plötsligt utan finansiering.

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har inlett arbetet med kvalitetsdialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för elever med funktionsnedsättningar. Nu står satsningen plötsligt utan finansiering. Det är kontraproduktivt och riskerar att minska likvärdigheten i skolan, debatterar Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention och Riksförbundet FUB i Altinget.

Arbetet med kvalitetsdialogerna har inletts under hösten och Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten har besökt förskolor och skolor tillsammans. Arbetet har föregåtts av dialoger med funktionsrättsrörelsen där man getts möjlighet att bidra med vår kunskap om elever med olika funktionsnedsättningars behov. När regeringen presenterade sin höstbudget hade finansieringen dragits och satsningen står nu finansiering.

Läs debattartikeln i Altinget Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdrigheten för elever med funktionsnedsättning, Edholm