Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport

Tisdagsaktionen på plats igen

Tisdagsaktionen med representant från Afasiförbundet stod som vanligt utanför Riksdagen för att informera riksdagsledamöter. Enligt regeringens förslag till ny diskrimineringslag kommer 99 procent av verksamheter inom kultursektorn inte att behöva följa ny diskrimineringslag. Länk till regeringens förslag om bristande tillgänglighet som…

Tisdagsaktionen utanför Riksdagen

Återigen var Tisdagsaktionen utanför Riksdagen för att informera riksdagsledamöterna vad regeringens lagförslag om tillgänglighet som en form av diskriminering innebär. Förslaget innebär att 92 procent av företag inom handeln inte kommer att behöva följa den nya diskrimineringslagen. Länk till regeringens…

Rapport – Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har kommit med en kunskapssammanställning om “Den hjärnvänliga arbetsplatsen – kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö”. Rapporten lyfter hur viktigt det är att anpassa arbetsplatser utifrån kognitiva aspekter såsom exempelvis språk, exekutiva funktioner, minne, uppmärksamhet och spatiala förmågor. Länk till rapporten…

Tisdagsaktionen agerar

Tisdagsaktionen samlades som vanligt utanför Riksdagen för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen i regeringens förslag om ny diskrimineringslag. Undantagen i förslaget innebär att 93 procent av verksamheter inom hälsa och sjukvård inte kommer att behöva följa den nya lagen. Länk…

Tisdagsaktionen startar

Tisdagen den 25 mars klockan 9 till 10 deltar Afasiförbundet tillsammans med andra funktionshinderorganisationer i Tisdagsaktionen. Tisdagsaktionen agerar utanför riksdagen på Mynttorget för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen som urholkar regeringens proposition om bristande tillgänglighet som diskriminering.