19 råd om att skriva begripligt

Bild på en fyr, omslag för 19 råd för att skriva begripligt

Många saker avgör om en text är lätt att läsa och att förstå. Vi i Begriplig text har ringat in faktorer som är viktiga för oss. 19 av dessa faktorer har vi formulerat som råd. 

Våra råd är inget facit. Vi ger sällan exakta svar, eftersom vi vet att sådant som rätt radlängd, rätt radavstånd och liknande beror på i vilket sammanhanget texten presenteras. Betrakta råden som en ingång till hur du kan arbeta med dina texter.

Upplägg

Varje råd presenteras i ett eget avsnitt. Alla avsnitt har samma upplägg:

  • frågor om din text
  • illustration
  • därför är denna faktor viktig
  • tänk på
  • läs mer.

De 19 råden presenteras i den ordning som de rankades i den webbenkät som togs fram i projektet.

Länk till webbsidan Begriplig text med de 19 råden

De 19 råden har tagits fram inom Arvsfondsprojektet Begriplig text som drevs av Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och FUB.

Bild på en fyr, omslag för 19 råd för att skriva begripligt