Distansundervisning för elever med språkstörning/DLD

En hand som håller en mobil framför en dator

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har tagit fram tips kring distansundervisning i samverkan med elever som har språkstörning/DLD.

Viktigt att tänka på:

 • Ha tät och personlig kontakt
 • Stötta sociala kontakter
 • Ge stöd med nya lärverktyg
 • Skapa struktur
 • Se till att ha kontinuerlig återkoppling
 • Begränsa stoff och uppgifter
 • Ge enkla och tydliga instruktioner

Tänk även på detta:

 • Håll instruktioner korta.
 • Ge endast en instruktion i taget.
 • Undvik instruktioner i flera led.
 • Komplettera muntliga instruktioner med skriftliga.
 • Använd konsekvent olika former av visuellt stöd

Länk till SPSM sida med tips om distansundervisning för elever med språkstörning/DLD

En hand som håller en mobil framför en dator