Yttrande En mer likvärdig skola

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande på utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28).
Pojke som sitter och blundar vid ett fönster

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande på utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28).

Afasiförbundet/Talknuten välkomnar att en utredning kring ökad likvärdig i skolan har genomförts men är kritiska till att det saknas ett funktionsrättssperspektiv i utredningen. Vi anser att flera av förslagen är ofullständigt utredda i förhållande till elever med språkstörning/DLD och andra funktionsnedsättningar. Afasiförbundet/Talknuten påkallar också en intersektionell analys kring området en likvärdig skola.

Läs Afasiförbundet/Talknutens yttrande Länk till Yttrande En mer likvärdig skola SOU 2020:28

Pojke som sitter och blundar vid ett fönster