Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Nu har forskaren Stefan Johanssons föreläsning under afasiveckan textats och kan ses på  Afasiförbundets Vimeo-sida.
Stefan Johansson, forskare KTH

Nu har forskaren Stefan Johanssons föreläsning under afasiveckan textats och kan ses på  Afasiförbundets Vimeo-sida.

Föreläsningen handlar om Begripsams och PTS, Post- och telestyrelsens, undersökning “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”. I föreläsningen har Stefan Johansson särskilt fokus på personer med afasi och språkstörning/DLD.

Se den inspelade digitala föreläsningen med Stefan Johansson.
Länk till föreläsningen på Vimeo
Undertexten kommer fram genom ett knapptryck på CC.

Föreläsningen har textats med målsättning att vara mer tillgänglig då antal tecken per rad minimerats och undertexten exponeras under en längre tid. Karin Ekelund Malmros på Begripsam har gjort den tillgängliga textningen.

#afasidagen2020

Stefan Johansson, forskare KTH
Bild: forskaren Stefan Johansson