Webbtillgänglighets-direktivet börjar gälla

En hand på ett tangentbord

Den 23 september 2020, börjar EU.s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla. Nu ska offentliga aktörer, som myndigheter och kommuner, se till att deras webbplatser är tillgängliga i enlighet med direktivet.

DIGG, Digitalisering av offentlig förvaltning, har som uppdrag att stötta digitaliseringen i förvaltningar för att göra den mer effektiv och ändamålsenlig. Den som stöter på hinder i webb-tillgänglihetene kan amäla det till DIGG.

Länk till anmälan bristande tillgänglighet hos DIGG

En hand på ett tangentbord