Afasidagen den 10 oktober 2020

Afasiförbundets logga, en del av den

Den 10 oktober uppmärksammar Afasiförbundet Afasidagen. Vi gör det på flera olika sätt:

  • Afasiförbundet arrangerar tre digitala föreläsningar på temat digital delaktighet med forskarna Stefan Johansson och Helena Taubner, den 7, 8 samt 10 oktober. Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Bergripsam.
  • Våra lokala afasiföreningar debatterar i lokalpress på temat digital delaktighet.
  • Några av afasiföreningarna ordnar lokala aktiviteter, men på grund av smittläget och corona sker det i mindre skala.

Publicitet under Afasidagen

Länk till publicitet under Afasidagen

Lokala aktiviteter
Flera föreningar anordnar trots corona-pandemin aktiviteter för att uppmärksamma afasidagen. Det handlar om aktiviteter som hålls utomhus och med avstånd.

Exempelvis Afasiföreningen i Värmland har spelat in en film på sin Facebook-sida Afasiföreningen i Värmland och har lagt ut information om aktiviteter på Afasidagen på sin hemsida. Länk till Afasiföreningen i Värmland.

Nordiskt samarbete
Nordiska Afasiorganisationen Nordic Aphasia Association har under ledning av Finska Aivoliitto tagit fram en film på temat Ge tid. Du kan se samma film hos afasiföreningarnas i Finland, Norge, Island och Färöarna.

Ge tid-film framtagen inom det nordiska samarbetet. Länk till Ge tid-filmen

Afasiförbundets logga, en del av den