Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Materialet kan användas av förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

Länk till mer information om SPSMs värderingsverktyg

2243-2243-ill-handledning-varderingsverktyg-460x258