Diskriminering i skolan utreds av DO

Den nya diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet (januari 2015) sätter press på skolan. Diskrimineringsmannen (DO) utreder nu åtta elever med funktionsnedsättning som inte fått rätt stöd i skolan enligt Lärarnas tidning.

Läs hela artikeln i Lärarnas tidning

Dator 500x335