Kunskapsöversikt om elever med funktionsnedsättning

Antalet elever med funktionsnedsättning i skolan har ökat. Ofta krävs det en diagnos för att få resurser, trots att skolan är skyldig att ge särskilt stöd efter elevens behov. För allas rätt till en inkluderande utbildning är planering och ett nära samarbete mellan vuxna viktigt. Det är några av slutsatserna som presenteras i en ny kunskapsöversikt om barn och elever med funktionsnedsättning som Skolverket har tagit fram.

Läs mer om Skolverkets kunskapsöversikt

Notebook 500x361