Vårdanalys rapport om apoteksomregleringen, vårdvalet, vårdgarantin och kömiljarderna

Myndigheten för vårdanlays har kommit med sin slutrapport “Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksromregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden?

Vårdanalys bedömning är bland annat att reformerna har främjat tillgängligheten för en majoritet av befolkningen, men för vissa har förbättringarna varit små eller inga alls. Reformerna har också syftat till att stärka patienternas ställning, men förutsätter att individen har förmågan att utnytta de nya möjligheterna.