Tisdagsaktionen på plats

Tisdagsaktionen samlades på mynttorget utanför Riksdagen för att vara en resurs för riksdagsledamöter när det gäller regeringens lagförslag att bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering.

Enligt det förslag som regeringen lagt kommer 93 procent av verksamheter inom hälso- och sjukvård inte att behöva följa det nya förslaget. Regeringens förslag innebär att företag som har färre än 10 anställda inte ska omfattas av den nya diskrimineringslagen.

Länk till propositionen “Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” (lättläst version)