Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Myndigheten för delaktighet har släppt sin årliga rapport om utvecklingen av funktionshinderspolitiken.

Rapporten visar på att tillgängligheten förbättras, men att det går sakta. Det görs många insatser men att det tar tid innan effekterna blir synliga i samhället.

Länk till pressmeddelande från Myndigheten för delaktighet

Länk till rapporten om utvecklingen av funktionshinderpolitiken från Myndigheten för delaktighet

mfd-logo