Remissvar på “Res lätt med biljett”

Handikappförbunden har skrivit remissvar på “Res lätt med biljett” Ds 2015:11. Afasiförbundet har genom Afasiföreningen i Stockholm lämnat synpunkter till Handikappförbunden inför sitt yttrande.

Läs Handikappförbundens remissvar på “Res lätt med biljett” DS 2015:11

Buss 500x337