Undersökning om webbtillgänglighet

Europeiska kommissionen gör en studie om webbtillgänglighet. Undersökningen består av fem delar, totalt 23 frågor. För att det ska framkomma hur svårt det kan vara med webbtillgänglighet behöver vi många med afasi och språkstörning som hjälper till att svara, med eller utan stöd av någon.

Länk till undersökningen