Undersökning för personer med funktionsnedsättning i Skåne

“På uppdrag av Region Skåne undersöker HSO Skåne i samarbete med Begripsam vad personer med funktionsnedsättning i Skåne tycker om e-hälsa, digitala hälsotjänster.

Du kan delta i den här undersökningen på flera olika sätt:

  • Du kan svara på en enkät online, direkt på nätet
  • Du kan få hem enkäten och svara på papper
  • Vi kan ringa upp och intervjua dig via telefon
  • Du kan också få hjälp med att:
    – Få frågor och svarsalternativ förklarade
    – Få hjälp att fylla i de svar du vill få ifyllda men kanske inte kan fylla i själv.”

Länk till undersökningen