Tidig screening säker

Barn som håller på med lera

Barn kan med fördel screenas vid 2,5 års ålder istället för vid 3 års ålder för att upptäcka språkstörning, visar en ny studie vid Akademiska sjukhuset. Screeningen kan med stor träffsäkerhet identifiera barn med medelsvår och grav språkstörning. Tidig screening är viktig eftersom språkstörning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna bland barn och där konsekvenserna blir stora vid uteblivet stöd.

“– Studiens resultat visar att det är säkert att flytta screeningen från 3 till 2,5 år. Screeningen behöver dock ske i en tvåstegsprocess så att de barn som inte klarar testet, men inte uppvisar bristande kontakt- och samspelsförmåga, följs upp vid 3 år, säger Laleh Nayeb, logoped inom länslogopedin på Akademiska sjukhuset, ansvarig för den aktuella studien.” (Källa och citat: www.forskning.se)

Länk till artikeln om studien på forskning.se

Barn som håller på med lera