Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Regeringen tog nyligen initiativ till möten om hur kampen mot coronaviruset påverkar det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter. Nu är hotet högst verkligt här i Sverige. ”Regeringen behöver nu också i handling visa att den står upp för mänskliga rättigheter – även i tider av kris”, säger Elisabeth Wallenius.

Personer som beviljas SOL- eller LSS-insatser kan tillhöra samhällets mest utsatta med stora behov av stöd och hjälp – insatser som i en tid med isolering och ökad risk för psykisk ohälsa är viktigare än någonsin.
”Att kommunerna nu inte abdikerar från sitt samhällsuppdrag utan istället gör allt för att förebygga och motverka de svårigheter som man nu står inför, är helt avgörande”, säger Elisabeth Wallenius.

Coronapandemin har varit ett faktum under en längre tid. Vården har i ett tidigt skede mobiliserat för att klara den svåra situationen. Men var har motsvarande mobilisering funnits för att förebygga den förväntade krisen inom kommunal vård och omsorg.
SKR:s hemställan blottlägger strukturella men inte okända problem som kommunerna länge brottats med. Våra medlemsförbund rapporterar ständigt om att landets kommuner inte följer gemensamt beslutad lagstiftning.

”När nu SKR vill göra lagändringar som riskerar att ge “carte blanche” till försämringar för personer med funktionsnedsättning och andra i utsatt situation, måste vi säga stopp”, avslutar Elisabeth Wallenius.

—————————————————————————————————————–

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande