Telemedicin leder till ökad patientnytta

Många äldre som fått stroke får också afasi och behöver stöd och behandling av logoped, skriver flera forskare i en vetenskaplig artikel i Läkartidningen. De gör en beräkning som visar att logopedi-behandling genom ett videokonferenssystem sparar både restid och att man får ut specialistkunskap direkt till patientens hem och invanda miljö.

Forskarna menar att en enklare ekonomisk analys visar att om alla patienter i kommuner utan sjukhus (cirka 50 stycken/år) erbjuds logopedi i hemmet minskar reslängden från 10 000 mil till 2 000 mil sammanlagt för alla patienter under ett år. Tiden för patienten minskar med cirka 3 000 timmar, vilket skulle leda till besparingar om cirka 1,3 miljoner kr/år.

Länk till hela artikeln om telemedicin i Läkartidningen 

Videokonferens 591x625