Barn med språkproblem ignoreras

Ny forskning visar att mödravården ofta ignorerar språkproblem hos tvåspråkiga barn enligt artikel på SVT.se.

Det finns en vanlig missuppfattning att tvåspråkiga barn lär sig tala senare än andra. Så är inte alls fallet, men missuppfattningen gör att många tvåspråkiga barn med språkproblem inte får hjälp. Helt enkelt för att personal inom mödravården tror att språkproblemen beror på tvåspråkigheten.

– Det här innebär en fara och att man i förlängningen missar barn med grav språkstörning, säger Anna Sarkadi, docent i pediatrik på institutionen kvinna och barnhälsa på Uppsala universitet.

Länk till hela artikeln på SVT.se 

tvsprkighet - foto av SVT 2014 600x342