Studie “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”

Ny studie om internetvanor där personer med afasi och språkstörning har intervjuats: “Stefan Johansson, som är huvudansvarig för genomförandet av undersökningen, anser att det är oroande att vissa grupper har ett stort digitalt utanförskap enligt undersökningens resultat. Det gäller till exempel personer med utvecklingsstörning, språkstörning och afasi. Ett annat område där resultaten visar på ett problem är vilken påverkan utbildning och arbete har.”  Undersökningen har genomförts av Begripsam och finansierats av Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Konsumentverket.

Länk till pressmeddelande från PTS, Post- och telestyrelsen

Länk till pressmeddelande från Konsumentverket

Länk till undersökningen gjord av Begripsam