Sprid Afasiförbundets nya flygblad

Afasiförbundet har tagit fram nya flygblad som kan delas ut på bibliotek, sjukhus och torg. Genom att sprida flygbladen kan fler få kunskap om afasi och  fler medlemmar kan värvas till afasiföreningarna. På baksidan finns kort information om vad afasi innebär och en hänvisning till Afasiförbundets webb och uppmaning att bli medlem.

Flygbladet är gratis men mottagaren betalar portot. Beställ på www.afasi.se/butik eller via epost info@afasi.se.

Flygblad Vi vägrar vara tysta 500x344