Det fria skolvalet för elever med behov av särskilt stöd begränsas av otydlighet

Regeringen har beslutat om ett förtydligande av skollagen och Handikappförbunden välkomnar ett förtydligande av att tilläggsbeloppet också innefattar åtgärder i undervisningssituationen. Handikappförbunden är dock oroade över att det talas om extraordinära stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter, utan att definiera vad dessa begrepp innebär.

Läs Handikappförbundens pressmeddelande i sin helhet

logo-handikappforbunden-trans

 

 

Barn skriver 500x333