Omvårdnadsbidrag för föräldrar

Som förälder till ett barn med språkstörning finns möjligheten att ansöka om omvårdnadsbidrag för sitt barn.

Omvårdnadsbidraget är till för de föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning . Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller bero på en sjukdom eller en skada. Det bidrag du får är baserat på den omvårdnad och den tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för ett barn i samma ålder som inte har en funktionsnedsättning.

Länk till information till föräldrar om omvårdnadsbidrag

Länk till Försäkringskassans information om omvårdnadsbidrag