Skydd mot diskriminering har utvidgats

Riksdagen har beslutat att undantaget för färre än 10 anställda ska bort från diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet. Det är en seger för funktionsrättsrörelsen, och ett steg i rätt riktning, men skyddet är fortfarande inte tillräckligt för att leva upp till kritiken från FN som Sverige fick år 2014. Afasiförbundet är glada att propositionen gick igenom, trots motstånd från flera partier.

Länk till riksdagens beslut