“Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas”

Funktionsrätt Sverige har debatterat flitigt kring försämringarna inom assistans-lagstiftningen LSS. “Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen planerar en lagändring av LSS. En ändring som ska träda i kraft under våren. – Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring, kommenterar Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige.” Afasiförbundet är medlemmar i Funktionsrätt Sverige.

Länk till pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige