“Skulle du klara dig på bara 10 000 kronor före skatt?”

“Skulle du klara dig på mindre än 10 000 kronor före skatt? Varje månad? Under hela ditt liv? Personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som aldrig kan arbeta, tvingas leva i livslång fattigdom. Varför uppmärksammas inte den här gruppen?” Det skriver Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i ETC.

Länk till artikeln i ETC

Länk till blogginlägg från Funktionsrätt Sverige

Länk till Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderpolitiken 2017