Afasiförbundet/Talknuten i debatt: “Elevhälsan måste bli proaktiv”

“Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov, skriver ordförandena för sju funktionsrätts- och vårdyrkesorganisationer”, däribland Afasiförbundet/Talknuten.

Länk till debattartikel