“Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning”

En ny rapport från Skolverket visar att “varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder. I många skolor är bristen på speciallärare och specialpedagoger ett hinder för att kunna möta elevernas och lärarnas behov”. Rapporten visar också att diagnos ofta avgör om eleven ska beviljas särskilt stöd.

Länk till pressmeddelande om Skolverkets rapport

Skriva 500x353