”Elever med diagnoser måste få rätt hjälp”

“Många elever som har svårigheter i skolan har neuropsykiatriska hinder men dessa utreds inte.(…) Det kan inte vara rätt att elevers behov av utredning av svårigheter, som kan bero på kognitiva/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel ADHD, autism, dyslexi, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska koordinationsrubbningar) och som oupptäckta avsevärt försvårar skolfungerande och livssituation – avgörs av skolchefer utan medicinsk eller neuropsykologisk kompetens.”, skriver flera forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Länk till debattartikeln i Svenska Dagbladet

pojke-vid-fonster-550x364