För anhöriga till personer med afasi är stöd och egen tid viktigt

Med anledning av den nordiska afasidagen den 10 oktober lyfter Akademiska sjukhuset /Uppsala universitet fram forskning som visar på att över hälften av anhöriga till personer med afasi upplever att de själva har fått sämre psykisk hälsa. Även den fysiska hälsan påverkas negativt. Forskningen visar på att för att de anhöriga ska leva ett gott liv är det viktigt att det finns stödgrupper och att anhöriga får tid för egna aktiviteter.

Länk till pressmeddelande från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet

aldre-par-550x364