Personer med afasi får inte kommunikativ rehabilitering

Bristerna i den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i hela landet. Med eller utan fritt vårdval fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Det skriver Afasiförbundets länsordföranden tillsammans med förbundsordförande Lars Berge-Kleber i ett gemensamt debattinlägg.

Läs hela Afasiförbundets debattinlägg

Debattinlägg publicerat i Västerbottens-Kuriren
Debattinlägg publicerat i Norran

Lars_5_Webb2