“Ovärdigt när sköra patienter bollas runt”

Beskuren bild på vårdpersonal

Debattartikel i Dagens samhälle: “Den nya regeringen har målet att öka jämlikheten för patienter och användare i välfärden. Medias rapporter om hur människor faller mellan stolarna är hisnande, men tyvärr bara toppen på ett isberg. Vi kräver nu att Lena Hallengren agerar för en fungerande samverkan i vården och ett verkligt patient- och klientinflytande”. Det skriver ordförande i Funktionsrätt Sverige med flera. 

Länk till debattartikel