“Statistik ger chans till bättre levnadsvillkor”

I debattartikel i Dagens Samhälle skriver Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg med flera: “Folkhögskolerektorernas påstående att staten vill skapa register över människor med funktionsnedsättningar är fel. Genom statistik går det att åstadkomma en förändring till det positiva för dessa personer, skriver fyra företrädare för funktionshinderrörelsen”.
Länk till debattartikeln