Om språkstörning i SVT lokalt

“Amanda är tretton år och har grav språkstörning. För henne innebär det bland annat att hon har svårt att läsa, skriva, formulera ord och förstå vad som sägs.

– Jag behöver mer bilder och mindre svåra ord, säger hon” i ett inslag från SVT lokalt Södertälje. 

I ett annat inslag skriver SVT lokalt Södertälje: “Södertälje utan klassalternativ för elever med grav språkstörning. I 70 procent av grundskolorna och 76 procent av gymnasieskolorna i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län finns det inga alternativ till den vanliga klassen för elever med grav spårkstörning. Södertälje är en av kommunerna som varken har resursskola eller specialklasser”.

SVT lokalt Öst skriver: “Möjlighet till språkklasser på Gotland. 70 procent av kommunerna saknar alternativa klasser för elever med grav språkstörning. Men på Gotland finns språkklasser redan från förskolan”.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har gjort en kartläggning över Stockholms, Uppsalas och Gotlands län som visar på att kommunerna efterlyser mer kunskap i hur skolan kan anpassas för elever med språkstörning.

Länk till inslaget i SVT lokalt Södertälje om Amanda

Länk till inslag två i SVT lokalt Södertälje

Länk till inslaget i SVT lokalt Öst

Länk till SPSMs webb