“Bristande stöd bakom ofullständiga betyg”

“Många barn i Sverige går ut nian utan fullständiga betyg och en stor del av dessa har funktionsnedsättning. Inför det kommande valet är det dags för våra politiker att vässa sina visioner för alla elevers funktionsrätt”. Det skriver avgående ordförande Lars Ohly och ledamot Maritha Sedvallson från Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle