“Ny avhandling om sväljfunktion hos äldre”

Svenska Logopedförbundet: “Att svälja är något vi gör upp till 2 000 gånger om dagen, ofta utan att tänka på det, men personer med sväljsvårigheter (dysfagi) riskerar både undernäring och lunginflammationer, om maten sväljs fel. Dessutom kan dysfagi påverka livskvaliteten, bland annat eftersom det kan bli svårt att delta i måltider”.

“Logoped Patricia Hägglund har disputerat vid Umeå universitet på en avhandling med namnet Swallowing dysfunction among older people in short-term care: prevalence, effect of intervention, and risk of mortality”.

Länk till Svenska Logopedförbundets artikel