Nu lanseras den första långsamma talsyntesrösten

Niclas Bergström, VD ReadSpeaker

Företaget ReadSpeaker och Afasiförbundet har i ett unikt samarbete utvecklat en långsam och tydlig talsyntes.

För att kunna lyssna på en text på till exempel dator och läsplatta behövs en talsyntesröst som förvandlar text till tal. Talsyntes är ett viktigt stöd för personer som har svårt att läsa traditionell text, till exempel personer med afasi, synskada, förvärvad hjärnskada, ADHD, autism, dyslexi och språkstörning/DLD. En talsyntes bygger traditionellt på förinspelat tal som klipps upp till små delar för att sedan sättas ihop igen på olika sätt för att bilda alla möjliga ord och meningar i en viss talhastighet. Det är ofta möjligt att höja eller sänka hastigheten på uppläsningen.

-Vi blev uppmärksammade på problemet av Afasiförbundet och utvecklade en testwebb där personer med olika funktionsnedsättningar fick ange hur långsamt de skulle vilja att rösten skulle tala för att de skulle hinna förstå vad de läste. Vi har nu med hjälp av AI-teknik byggt en ny talsyntes där rösten från början är inspelat i ett långsammare tempo, säger Niclas Bergström, VD på ReadSpeaker.

Afasiförbundet använder nu talsyntesen på sin webbplats www.afasi.se.

-Vi hoppas att fler får upp ögonen för att en stor grupp användare behöver långsammare och tydligare talsyntesröster än de som erbjuds idag. Förhoppningen är att ReadSpeakers långsamma röst ska sätta en ny standard, säger Linda Bergfeldt, kanslichef på Afasiförbundet.

Projektet har fått innovationsstöd av Post- och telestyrelsen, PTS. Förutom Afasiförbundet har Dyslexiförbundet, Riksförbundet Attention, Synskadades Riksförbund och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft varit engagerade i projektet. Personskadeförbundet RTP och Autism- och Aspergerförbundet gav också sitt stöd projektet.

Presskontakt:
ReadSpeaker, Niclas Bergström 018-604440 niclas.bergstrom@readspeaker.com
Afasiförbundet, Linda Bergfeldt 070-321 01 02 linda.bergfeldt@afasi.se

Länk till Afasiförbundets nyhetsrum

Niclas Bergström VD Readspeaker