Nordiska afasirådet skriver brev till ministrar

Den kommunikativa rehabiliteringen av afasipatienter är eftersatt i hela norden. Det konstaterade Afasiorganisationerna i Island, Finland, Norge, Danmark och Sverige vid ett möte i Stockholm.

Utifrån fakta om hur afasirehabiliteringen ser ut i respektive land har Nordiska Afasirådet (NAR) tagit fram en gemensam problemformulering. I samtliga nordiska länder är möjligheten att få talträning med logoped eftersatt.

– Vi ser att tillgången till logopeder är ojämlik och varierar beroende på var du bor. Det är samma i alla nordiska länder. I ett par länder har möjligheten att få träningen med logoped blivit en ekonomisk fråga, den som kan betala får bättre vård. Vi konstaterar också att rehabiliteringen av personer med afasi inte har blivit bättre över tid, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Nordiska Afasirådet har beslutat att agera kring frågan genom att skicka brev till ansvarig minister i varje land och påtala bristerna i rehabiliteringen av personer med afasi. I Sverige riktas brevet till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Rådet vill också att frågan behandlas vid nordiska möten inom hälso- och sjukvårdsområdet.

– Vi kommer att följa upp breven med ett pressmeddelande i samband med den internationella afasiveckan i oktober, avslutar Lars Berge-Kleber.

Länk till Afasiförbundets nyhetsrum

Nordiska Afasirådet 20170328 600x342