Nätverksträff i Malmö den 22 januari

Talknuten södra bjuder in till nätverksträff för föräldrar som har barn med språkstörning. Det kommer att bli samtal och erfarenhetsutbyte om hur det fungerar i skolan. En ung vuxen med språkstörning kommer att berätta om hur det fungerat för honom.

I samband med nätverksträffen kommer Talknuten södra att ha sitt årsmöte. Förslag på styrelse finns och handlingar delas ut vid mötet. 

Läs mer in inbjudan och anmäla dig