Föräldraträff i Linköping den 14 januari

I Linköping bjuder föräldragruppen in till en träff för dig som har ett barn med språkstörning. Denna gång kommer det att bli diskussioner och erfarenhetsutbyte kring stödinsatser i skolan. 

Läs mer information i inbjudan och anmäl dig