Myndigheter ska ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik

Regeringen har gett i uppdrag åt statliga myndigheter att under tiden den 1 april till den 31 december 2016 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. De statliga myndigheterna ska ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Läs mer om regeringens uppdrag till statliga myndigheter

Kontor 500x333