Speciallärarexamen med alla specialiseringar möjlig inom Lärarlyftet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningarna som rör statsbidrag för fortbildning och uppdragsutbildning för lärare och viss annan personal. Det innebär att Lärarlyftet II nu breddas så att speciallärarexamen erbjuds med alla specialiseringar.

Det innebär att även speciallärarexamen med specialiseringar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada och grav språkstörning kommer att erbjudas.

Länk till Regeringens pressmeddelande

Specialpedagogik 500x334