MTM anser att forskning och utbildning kring tillgängliga medier saknas

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vill bedriva forskning om hur litteratur, tidningar och samhällsinformation görs tillgängliga för personer med läsnedsättning. MTM skriver i sitt pressmeddelande att det i dag finns fler än 600 000 personer i Sverige med en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa skriven text. Trots detta saknas det forskning på området.

Länk till pressmeddelande från MTM

MTM_Logotyp_Centrerad_Svart_C01