Föreläsning – Hur kan ett barn med språkstörning få rätt stöd i skolan?

Afasiförbundet/Talknuten bjuder in föräldrar som har barn med språkstörning till en föreläsning om rätten till stöd och anpassningar i skolan. Andra är välkomna i mån av plats. Föreläsningen är i Stockholm och föreläsare är Wern Palmius från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM.

Länk till inbjudan till föreläsning i Stockholm om “Hur kan ett barn med språkstörning får rätt stöd i skolan?”

Glada barn vid dator 500x333